mandag 10. november 2014

Balsfjord historielag og grunnlovsjubileet

21. september 2014 var en høytidelig dag i Balsfjord. Da ble nemlig fjøset etter grunnlovsutsending og balsfjording Henrik Larsen fredet av Riksantikvaren.
Dette ble gjort i en seremoni der blant annet Fylkesmann, Troms fylkeskommune, ordfører i Balsfjord, Troms historielag, Målselv historielag og mange flere var til stede.
Balsfjord historielag var selvsagt også representert, vi sto for serveringen i samarbeid med Troms historielag.
 
Det var riksantikvar Jørn Holme som overrakte de offisielle fredningsdokumenter til dagens eier av fjøset.
 
Konstituert fylkesmann Bård Pedersen taler foran det fredede fjøset. (Foto: Lill-Karin Nyland)
 
 
Og hvorfor ble så et fjøs fra 1814 (og enda tidligere) fredet? Jo, fordi Henrik Larsen var en av de tre første stortingsmenn, valgt i Tromsø 1. august 1814. Tre menn ble valgt fra Finnmarkens amt, i tillegg til bonden Henrik Larsen var det sogneprest i Hammerfest Niels Juel Drejer, og kystvernsjef og handelsmann Lorentz Peter Jessen.
Du kan lese en utfyllende artikkel om Henrik Larsen i Årbok for Malangen og Balsfjord 2014.
I tillegg finnes mer informasjon her:
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar