mandag 10. november 2014

Balsfjord historielag

Balsfjord historielag dekker hele Balsfjord kommune. Ei tid var det eget historielag i Malangen, men dette ble nedlagt på 2000-tallet, og slått sammen med Balsfjord.
 
Laget ble opprettet på slutten av 70-tallet, med det formål å:
 
- Skape lokalhistorisk interesse gjennom kurstiltak, foredrag, utstillinger, vandringer og lav-terskelaktiviteter.
- Støtte arbeidet med å utgi bygdebøker, slektsbøker og annen lokalhistorisk litteratur
- Arbeide for å bevare kulturminner, ved f.eks. innsamling av sagn, stedsnavn, folketoner, skikker, tradisjon, tro
- Arbeide for at kommunen engasjerer seg i historisk arbeid
- Arbeide for at lokalhistorie blir best mulig lagt til rette for skoleelever
 
 
Balsfjord historielag er så heldig å ha eget lokale, i et tømmerhus som trolig stammer fra 1870-årene. Huset har vært revet og flyttet flere ganger, blant annet har det stått i Nordkjosbotn og på Kvienjorda før det ble flyttet til Tennes.
Fra januar 1918 ble bygget tatt i bruk av Balsfjord sparebank, og fikk fra da av navnet "Mynten".
 
"Mynten" etter omfattende restaurering. (Foto: Gunnar Vangen)
 
 
Etter 1964 flyttet sparebanken til Storsteinnes, og Mynten ble etter dette brukt til blant annet bolighus og søndagsskole! Å få overta Mynten var faktisk historielagets første sak fra 1979, men det skulle ta mange år før flytting og restaurering ble virkelighet.
I 2008 ble det endelig fart i sakene, og bygget ble demontert, flyttet til Storsteinnes og nennsomt restaurert.
Vi kan i dag takke driftige krefter i historielaget for det flotte klubblokalet!
 
"Mynten" var i elendig forfatning på Tennes da historielaget tok fatt! (Foto: Gunnar Vangen)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar