lørdag 3. januar 2015

Årboka 1985

 
Årbok 1985 var på 74 sider, og utgiverne hadde nå slått navnet sammen til Malangen og Balsfjord historielag.
Redaktører var Kalle Gjesvik og Fridtjof Sandring.
 
Kan bestilles på
 
Pris: 25,-
  
Forsidefoto: Storvasstind sett fra Hølen. Foto: Trygve Karolius.Innholdsfortegnelse 1985
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar