torsdag 8. januar 2015

Hvordan sende stoff til årboka?

Balsfjord historielag får heldigvis tilsendt bilder, historier og utklipp til bruk i årboka. Det er viktig med bidrag, uten dem blir det ingen årbok.
Hvis du har lyst til å bidra med minner, bilder, egne skriverier og annet til årboka, tar du kontakt med redaktør på mail lill.elv@online.no eller telefon 91377490.
Vi tar imot håndskrevne manuskripter, avisutklipp, diplomer, bilder o.l. Alt som kan scannes kan sendes inn.
Vi tar selvsagt også imot elektroniske bilder og tekster skrevet på maskin.
Det du har levert til årboka, får du tilbake senest etter at årboka er trykket.
Og om du ønsker at en av oss i redaksjonen skal komme og ta opp intervju, gjør vi det også. Eller har du kanskje rett og slett et tips til oss, om saker som årboka bør omtale? Ta for all del kontakt.
Hvis ditt bidrag brukes, får du et gratiseksemplar av årboka som takk.
Vennlig hilsen
Lill-Karin Elvestad, redaktør

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar