søndag 11. oktober 2020

Krigsforedrag og bildevisning

 

Balsfjord og Malangen Historielag 

inviterer til møte på 

Brennmoen bygdehus torsdag 22. oktober kl.1800. 

Gikk du glipp av krigsminneseminaret? Da kan dette arrangementet være et plaster på såret:

Møt forfatteren Jan P. Pettersen hvor han presenterer og  foredrar om sin tredje bok, "Narvik 1940".

Omtale av boka:

Narvik 1940: Strategisk mål og politisk symbol.
6. divisjon heroiske innsats.
De alliertes fiasko.
Maktkamp og kapitulasjon.

Det blir også vist krigsbilder fra Balsfjord  v/Morten Kasbergsen. 

Fri inngang. Servering av kaffe og kaker.
Smitteverntiltak.

Påmelding til Oddvar K. Skogli på telefon 48050459

Påmeldingsfrist søndag 18 okt. 2020. 

Vel møtt til en historisk kveld.          

onsdag 30. september 2020

Krigsminneseminaret i Balsfjord - en historisk dag

Krigsminneseminaret lørdag 12. september 2020 ble en minnerik og verdig opplevelse. På grunn av smittevernhensyn kunne vi ikke slippe inn mer enn 90 personer, så til sammen med styret og bygdelaget var det rundt 100 som deltok. Leder Oddvar Skogli åpnet seminaret, og holdt ett minutts stillhet for å minnes de falne i krigen.

Vi takker alle som kom, for gode tilbakemeldinger, og for økonomisk støtte fra SNN Samfunnsløftet.

På programmet sto følgende poster: 

Professor Stian Bones: Foredraget "Bak fronten. Balsfjord-området og krigen". 

Førsteamanuensis Marianne N. Soleim: Foredraget "Sovjetiske krigsfanger i Balsfjord 1941-1945 - leirsystem, behandling og ofre". 

Kristian Moldenæs: Bilen som fraktet konge og regjering (visning av bilen, foredrag). 

Kjetil Åkra: Flystyrten ved Sagelvvatnet.

Hans Fagertun og Arne Pedersen: Fortellinger fra tidsvitner. 

Morten Kasbergsen: Bildeforedrag "En krigshistorisk kjøretur fra Heia til Tromsø".

I tillegg var det noen fra publikum som delte minner og historier underveis.

Foredragene fra fagmiljøet ved Universitetet i Tromsø var interessante, og viste samtidig at det ikke har vært forsket mye på krigen i vårt område. Her er det mye upløyd mark! 

Stian Bones snakket om Balsfjordområdet og hva som særpreget det i krigsårene. Mye var jo selvsagt likt som alle andre steder, men noe skilte seg også ut. Balsfjord lå nært opptil strategiske områder i krigen, som for eksempel Lyngenlinja, og konge og regjering var samlet her de avgjørende dagene før de tok eksil til England. Riksvei 50, okkupantens hovedtrafikkåre, går gjennom Balsfjord, og det førte til at det var ekstra mye aktivitet her. I årboka for 2020 kan du lese utdrag fra Bones sitt foredrag.

Marianne N. Soleim har tatt doktorgrad på temaet sovjetiske krigsfanger. Hun poengterte at størstedelen av krigsfangene kom i anledning tyskernes tilbaketrekning fra Finland og Nord-Norge høsten 1944. Men det var også mange fangeleirer lokalt i Balsfjord og Malangen før den tid. I årets årbok kan du lese detaljerte tidsvitnefortellinger og artikler om fangeleirene. Vi har også sporet opp et intervju fra 1997, med en russerfange som klarte å rømme til Hamnvåg, og ble værende i Norge resten av sitt liv. Intervjuet ble gjort av Perspektivet museum. 

Kristian Moldenæs fra Midt-Troms museum lokket oss ut i frisk luft, og holdt et morsomt foredrag om bilen som fraktet blant annet statsminister Nygaardsvold da han oppholdt seg i Indre Troms. Det var også flott at Gunnar Nesset, sønnen til daværende bileier og sjåfør med samme navn, deltok på seminaret. Han fortalte om den gangen han fikk sitte på da faren skulle kjøre nettopp statsministeren. Den lille gutten fikk ei krone som belønning - og følte seg rik!

Etter en innledning om flytype og bakgrunn av Kjetil Åkra i Midt-Troms museum, var det tidsvitnet Hans Fagertun sin tur. Fagertun er en historieforteller av rang, og trollbandt publikum med sin detaljerte og livaktige fortelling. Det samme gjorde Arne Pedersen, som livet opp det hele ved også å ta med humoristiske anekdoter fra krigen. For dette temaet kan fort bli alvorstungt!

Til sist fikk vi se et underholdende bildeforedrag ved Morten Kasbergsen. Kasbergsen har opparbeidet seg et innholdsrikt arkiv med bilder og dokumenter fra andre verdenskrig, og bildene han presenterte var nye for de aller fleste.

Historielaget sørget for at foredragsholderne ble filmet. Vi vil komme tilbake til hvordan vi kan dele denne filmen, og slik sett sørge for at alle de som ikke fikk plass på Brennmoen, kan få en smakebit likevel.

Arrangementet ble omtalt i Nye Troms, artikkelen finner du her: Historisk krigsseminar

Til sist et bildedryss fra dagen (alle foto: (C) Lill-Karin Elvestad):tirsdag 25. august 2020

Krigen i Balsfjord og Malangen

Som kjent er det i år 80 år siden andre verdenskrig startet her i Norge, og 75 år siden freden kom. Dette ønsker Balsfjord og Malangen historielag å markere, og dette gjør vi særlig på to måter: 

Årboka 2020 vil ha mye krigsstoff, og 12. september kl. 1300 starter et Krigsminneseminar på Brennmoen bygdehus. Her samarbeider historielaget med både Universitetet i Tromsø, Midt-Troms museum og tidsvitner om et bredt program med viktige fortellinger fra krigen lokalt. Etter seminaret vil det være en lokal bildeutstilling med bilder fra krigen på Fjordmuseet, Storsteinnes.


Årboka: Årbok-komiteen tar fortsatt imot all slags stoff  og innspill, og særlig er vi interessert i krigs-stoff. Kontakt redaktør Lill-Karin Elvestad på lill.elv@online.no. 

Frist for levering til årboka er 15. september.


Krigsminneseminar: 12. september 2020, fra kl. 1300 til cirka 1900, vil det arrangeres et seminar med fokus på krigen på Brennmoen bygdehus. Som en følge av smitteverntiltak vil det være et begrenset antall plasser, og det er påmelding til Oddvar K. Skogli på 48050459, epost odskogli@online.no.

Frist for påmelding: fredag 4. september. 


Du kan lese mer om historielagets krigs-fokus i Nye Troms her: 

Ønsker seg bilder og historier fra krigen i Balsfjord

mandag 15. juni 2020

Historielagets nye logo

Til alle medlemmer i Balsfjord og Malangen historielag.

Historielaget ønsker å få designet en logo, for bruk i promotering, medlemsverving og annet.
Vi ønsker at logoen skal bæres med stolthet, og samtidig si noe om betydningen av vår historie.

I den forbindelse vil vi invitere deg som medlem til å komme med innspill.
Hvordan burde logoen se ut – hva skal symbolisere historielaget i Malangen og Balsfjord?
Du kan enten beskrive med ord hva du tenker, eller tegne et forslag.

Send oss epost på odskogli@online.no, ha-s-ma@online.no, eller ta kontakt via telefon.
Fristen for innspill er satt til 31. august.

Ønsker dere samtidig en god sommer, og håper vi sees på Mynten i løpet av sommeren.

Hilsen styret.

tirsdag 12. mai 2020

Årsmøte 2020 - ny dato

Det er en glede for styret å kunne ønske velkommen til årsmøte i Balsfjord og Malangen historielag torsdag 4. juni kl. 1800 på Balsfjord rådhus.

Årsmøtet er kraftig forsinket som følge av pandemien, men vi er fornøyd med å få møtet avviklet før sommeren.
Vanlige årsmøtesaker.

Vi sørger for smitteverntiltak ved å sørge for et romslig lokale med god plass, samt at vi følger de gjeldende smittevernregler når det kommer til servering, desinfeksjon etc.

Velkommen til både nye og gamle medlemmer!
Hilsen styret.


tirsdag 28. april 2020

En liten oppdatering fra historielaget

Angående årsmøte og andre aktiviteter våren 2020:

På grunn av situasjonen med pandemi og nedstengt samfunn, har årsmøtet måtte utsettes. 
Styret vil ta noen beslutninger om både årsmøtet og andre arrangementer i løpet av utgangen av april, og vi legger ut oppdatert informasjon så snart vi vet mer.

Hvis du har spørsmål eller innspill, kontakt gjerne leder Oddvar K. Skogli på
odskogli@online.no  eller telefon 48050459.

Vennlig hilsen styret. 

mandag 25. november 2019

Registrering av kulturminner i Balsfjord

Balsfjord og Malangen historielag har fått i oppdrag av Balsfjord kommune å registrere kulturminner. De fysiske registreringene vil foregå vår og sommer 2020.
På grunn av situasjonen med korona-virus må de siste folkemøtene ved Takvatn og Malangseidet/Sletta avlyses, eventuelt utsettes.

Vi ønsker oss likevel innspill fra disse områdene, og disse kan sendes på epost til
prosjektlederne
Ingebjørg Hage ingebjorg.hage@uit.no
Lill-Karin Elvestad lill.elv@online.no

FRIST: 1. MAI 2020

Disse stedene har vi hatt møter: 

Selnes grendehus, onsdag 4. desember 2019 kl. 1900. 

Laksvatn oppvekstsenter onsdag 15. januar kl. 1900, for strekningene Kantornes-Laksvatn-Seljelvnes.

Nordkjosbotn skole torsdag 23. januar kl. 1800, for strekningene Seljelvnes-Nordkjosbotn-Øvergård-Tamokdal.

jordmuseet, Storsteinnes, onsdag 5. februar kl. 1800, for strekningene Markenes - Hølen - Kjosen - Storsteinnes - Holmenes. 

osefvatn bygdehus mandag 2. mars kl. 1800, for området Middagsbukt - Tennes - Skjæret - Josefvatn - Grønnås.


Det vi ønsker, er å få innspill på hvor det finnes faste kulturminner. Faste kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg, fartøyer. 
Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, boplasser etc. 

Lokalavisa Nye Troms omtalte saka tidligere i høst. Den kan leses her:


For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Ingebjørg Hage eller Lill-Karin Elvestad.