tirsdag 25. august 2020

Krigen i Balsfjord og Malangen

Som kjent er det i år 80 år siden andre verdenskrig startet her i Norge, og 75 år siden freden kom. Dette ønsker Balsfjord og Malangen historielag å markere, og dette gjør vi særlig på to måter: 

Årboka 2020 vil ha mye krigsstoff, og 12. september kl. 1300 starter et Krigsminneseminar på Brennmoen bygdehus. Her samarbeider historielaget med både Universitetet i Tromsø, Midt-Troms museum og tidsvitner om et bredt program med viktige fortellinger fra krigen lokalt. Etter seminaret vil det være en lokal bildeutstilling med bilder fra krigen på Fjordmuseet, Storsteinnes.


Årboka: Årbok-komiteen tar fortsatt imot all slags stoff  og innspill, og særlig er vi interessert i krigs-stoff. Kontakt redaktør Lill-Karin Elvestad på lill.elv@online.no. 

Frist for levering til årboka er 15. september.


Krigsminneseminar: 12. september 2020, fra kl. 1300 til cirka 1900, vil det arrangeres et seminar med fokus på krigen på Brennmoen bygdehus. Som en følge av smitteverntiltak vil det være et begrenset antall plasser, og det er påmelding til Oddvar K. Skogli på 48050459, epost odskogli@online.no.

Frist for påmelding: fredag 4. september. 


Du kan lese mer om historielagets krigs-fokus i Nye Troms her: 

Ønsker seg bilder og historier fra krigen i Balsfjord

mandag 15. juni 2020

Historielagets nye logo

Til alle medlemmer i Balsfjord og Malangen historielag.

Historielaget ønsker å få designet en logo, for bruk i promotering, medlemsverving og annet.
Vi ønsker at logoen skal bæres med stolthet, og samtidig si noe om betydningen av vår historie.

I den forbindelse vil vi invitere deg som medlem til å komme med innspill.
Hvordan burde logoen se ut – hva skal symbolisere historielaget i Malangen og Balsfjord?
Du kan enten beskrive med ord hva du tenker, eller tegne et forslag.

Send oss epost på odskogli@online.no, ha-s-ma@online.no, eller ta kontakt via telefon.
Fristen for innspill er satt til 31. august.

Ønsker dere samtidig en god sommer, og håper vi sees på Mynten i løpet av sommeren.

Hilsen styret.

tirsdag 12. mai 2020

Årsmøte 2020 - ny dato

Det er en glede for styret å kunne ønske velkommen til årsmøte i Balsfjord og Malangen historielag torsdag 4. juni kl. 1800 på Balsfjord rådhus.

Årsmøtet er kraftig forsinket som følge av pandemien, men vi er fornøyd med å få møtet avviklet før sommeren.
Vanlige årsmøtesaker.

Vi sørger for smitteverntiltak ved å sørge for et romslig lokale med god plass, samt at vi følger de gjeldende smittevernregler når det kommer til servering, desinfeksjon etc.

Velkommen til både nye og gamle medlemmer!
Hilsen styret.


tirsdag 28. april 2020

En liten oppdatering fra historielaget

Angående årsmøte og andre aktiviteter våren 2020:

På grunn av situasjonen med pandemi og nedstengt samfunn, har årsmøtet måtte utsettes. 
Styret vil ta noen beslutninger om både årsmøtet og andre arrangementer i løpet av utgangen av april, og vi legger ut oppdatert informasjon så snart vi vet mer.

Hvis du har spørsmål eller innspill, kontakt gjerne leder Oddvar K. Skogli på
odskogli@online.no  eller telefon 48050459.

Vennlig hilsen styret. 

mandag 25. november 2019

Registrering av kulturminner i Balsfjord

Balsfjord og Malangen historielag har fått i oppdrag av Balsfjord kommune å registrere kulturminner. De fysiske registreringene vil foregå vår og sommer 2020.
På grunn av situasjonen med korona-virus må de siste folkemøtene ved Takvatn og Malangseidet/Sletta avlyses, eventuelt utsettes.

Vi ønsker oss likevel innspill fra disse områdene, og disse kan sendes på epost til
prosjektlederne
Ingebjørg Hage ingebjorg.hage@uit.no
Lill-Karin Elvestad lill.elv@online.no

FRIST: 1. MAI 2020

Disse stedene har vi hatt møter: 

Selnes grendehus, onsdag 4. desember 2019 kl. 1900. 

Laksvatn oppvekstsenter onsdag 15. januar kl. 1900, for strekningene Kantornes-Laksvatn-Seljelvnes.

Nordkjosbotn skole torsdag 23. januar kl. 1800, for strekningene Seljelvnes-Nordkjosbotn-Øvergård-Tamokdal.

jordmuseet, Storsteinnes, onsdag 5. februar kl. 1800, for strekningene Markenes - Hølen - Kjosen - Storsteinnes - Holmenes. 

osefvatn bygdehus mandag 2. mars kl. 1800, for området Middagsbukt - Tennes - Skjæret - Josefvatn - Grønnås.


Det vi ønsker, er å få innspill på hvor det finnes faste kulturminner. Faste kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg, fartøyer. 
Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, boplasser etc. 

Lokalavisa Nye Troms omtalte saka tidligere i høst. Den kan leses her:


For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Ingebjørg Hage eller Lill-Karin Elvestad.mandag 11. november 2019

Årbok 2019 er nå i butikkene


Årbok 2019 - Jubileumsutgave

Vi er ekstra stolte av Årbok Malangen og Balsfjord 2019. Det er nemlig den 40. utgaven av boka, noe vi markerer med blant annet flere nye spalter, fotokonkurranse og intervju med de som var med i starten.

Boka er på 140 sider, og inneholder som alltid mye lokalhistorisk stoff i form av reportasjer, fortellinger, gamle ord og uttrykk, bilder og mye mer.

Om du vil bestille årboka, sender vi gjerne i posten. 
Send epost med bestilling og din adresse til redaktør Lill-Karin Elvestad på 
lill.elv@online.no


torsdag 15. august 2019

Stoff til årboka 2019

Kjære alle sammen!
I 1979 fikk vi den første årboka i vår kommune. Det betyr at vi feirer 40-årsjubileum i år, og i den anledning ønsker vi å lage en ekstra flott utgave av årboka!

I dag, 15. august 2019, er det akkurat én måned igjen til fristen for innlevering av stoff går ut. Vi håper derfor DU vil skynde deg å ta kontakt dersom du har tekst, bilder, gamle dokumenter, fortellinger, tips eller annet du vil dele med årbokleserne. Vi tar imot det aller meste med åpne armer, og kan også komme ut og avfotografere fra gamle album etc. 

Hvis du er usikker på om det du har, er aktuelt å bruke, ta kontakt da også!

Vi minner også om vår fotokonkurranse! Her kan du vinne flotte bokpremier dersom ditt bilde blir trukket ut til forsida eller baksida. Kriteriene er at vi ønsker et bilde/flere bilder som forteller en historie fra vår kommune. Se her for mer informasjon: FOTOKONKURRANSE

Da venter vi spent! Hilsen fra redaktør Lill-Karin Elvestad.

Kontakt epost: lill.elv@online.no
Mobil 91377490

Årboka fra 1979.