tirsdag 12. mai 2020

Årsmøte 2020 - ny dato

Det er en glede for styret å kunne ønske velkommen til årsmøte i Balsfjord og Malangen historielag torsdag 4. juni kl. 1800 på Balsfjord rådhus.

Årsmøtet er kraftig forsinket som følge av pandemien, men vi er fornøyd med å få møtet avviklet før sommeren.
Vanlige årsmøtesaker.

Vi sørger for smitteverntiltak ved å sørge for et romslig lokale med god plass, samt at vi følger de gjeldende smittevernregler når det kommer til servering, desinfeksjon etc.

Velkommen til både nye og gamle medlemmer!
Hilsen styret.