søndag 28. april 2019

Bli medlem i historielaget

Vi ønsker oss alltid flere medlemmer til historielaget!
For å melde deg inn, ta kontakt med leder Oddvar K. Skogli på 
e-post odskogli@online.no 
eller
mobil: 48050459

Medlemskap koster 250,- år. 

Lokalhistorie er noe som interesserer flere og flere. Vi ønsker å vite mer om våre forfedre og deres livsvilkår, og mange av oss er på leting etter slekt og røtter. 

Balsfjord og Malangen historielag er et aktivt lag, med mål om å fremme interessen for lokalhistorie i hele kommunen. Vi har ulike arrangementer året gjennom, blant annet bildekvelder, foredrag, ekskursjoner, kurs og medlemsmøter. Vi samarbeider gjerne med andre lag/foreninger og institusjoner.

Velkommen som medlem!