lørdag 25. november 2017

Årbok 2017


Vi er glade for å fortelle at årboka for 2017 er ferdig og i butikkene. Vi håper den skal bidra til mange timers god lesning, og har allerede fått mange tilbakemeldinger på at årets bok er ekstra innholdsrik.

Også i år kan du løse kryssordet på nett - eller skrive det ut på papir - slik at du slipper å klippe i årboka.
Linken til dette finner du her:


Takk til vår kryssordlager for nettløsninga!

God høst og vinter, og husk: Ta kontakt med oss hvis du har tilbakemelding om årets årbok, eller tips til neste!

Redaksjonen.

onsdag 12. juli 2017

Arbeidet med årboka 2017 er i gang

Årbokkomiteen består i 2017 av:

Lill-Karin Elvestad (redaktør), Kirkevik

Anne O. Bjørkli, Josefvatn
Jens O. Løvlid, Sagelvvatn
Else Pedersen, Mortenhals/Storsteinnes
Asbjørn Bakken (annonseansvarlig), Nordkjosbotn


Vi ønsker alltid mer tilgang på stoff, så send bilder, tips, tekst, dokumenter e.l. til redaktøren eller noen av de andre i komiteen. 
Vi kommer også gjerne ut og intervjuer. 

Epost redaktør: lill.elv@online.no

Adresse: Aursfjordveien 1242, 9055 Mestervik
Styret 2017

Leder:
Oddvar K. Skogli. Mobil 48050459. Epost odskogli@online.no

Styremedlemmer:
Anne O. Bjørkli (sekretær)
Turid Bjørnstad (kasserer)
Asbjørn Bakken
Lill-Karin Elvestad (web-ansvarlig)

søndag 25. juni 2017

Bygdebøkene til halv pris!

I samarbeid med Balsfjord kommune selger nå Balsfjord historielag hvert bind av bygdebøkene til kun 150,-. 
Førpris var 300 per bok.

Årsaken til at vi har inngått slikt samarbeid, er at historielaget ønsker oppstart av arbeidet med ei tredje bygdbok, som vil ta for seg epoken fra ca 1920 til i dag. 
Som kjent slutter andre bind av bygdebøkene rundt 1920, og etter den tid er det ikke nedskrevet bygdehistorie fra Malangen og Balsfjord. 
Historielaget anser det som svært viktig at kommunen initierer slik oppstart, og vi vil også bidra til at prosessen kan komme i gang. Alle pengene fra salget av de to tidligere bindene vil derfor gå til å finansiere ny bok.

Bøkene kan bestilles hos oss på mail til lill.elv@online.no, eller ring leder Oddvar Skogli på 
480 50 459. 
Vi kan også sende i posten, da blir portoen naturlig nok lagt til.fredag 28. april 2017