tirsdag 26. april 2016

Nytt styre og nyheter i 2016

Balsfjord historielag hadde årsmøte på Mynten, Storsteinnes, 15. mars 2016.


Årsmøtet godkjente årsmelding, regnskap og budsjett, og etter valget blir styret seende slik ut:


Leder: Oddvar Skogli

Styremedlemmer: 
Lill-Karin Nyland 
Asbjørn Bakken 
Anne O. Bjørkli (sekretær)
Karl-Anton Hanssen (kasserer)Aktiviteter 2016:
Vi ønsker å ha fokus på følgende kommende år:


 - Foredrag/arrangement om småbrukarkvinnen 
- Busstur rundt Malangshalvøya med guiding og innlagte stopp (august/september)
- Tur rundt Juksavatn (august)
- Vedlikehold og forskjønning av og rundt Mynten
- Arrangere bildekvelder i samarbeid med Midt-Troms museum

- Fortsette arbeidet for å trygge M/K "Terje"
- Fortsette arbeidet med å sikre Didriksengården


Lederen vil gjerne innspill fra både medlemmer og andre, ta gjerne kontakt på telefon eller mail: odskogli@online.no