tirsdag 13. januar 2015

Krigsminnehefte

I 1995 var det 50 år siden andre verdenskrig var slutt. I den anledning ble det gitt ut et minnehefte. Utgiver var Balsfjord og Malangen historielag, og folk med minner og opplevelser fra krigens dager ble oppmuntret til å sende inn stoff.
 
Heftet er på 88 sider, og inneholder mange interessante artikler og bilder fra krigen sett gjennom malangsværinger og balsfjordingers øyne. Vi anbefaler heftet på det varmeste.
Historielaget har fortsatt en del av disse heftene til salgs, og vi selger dem nå for kun 25,- kroner. Originalpris er 60,-
 
Ta kontakt på mail for bestilling:
 
Forsidebilde: Petter Ingvald Kristiansen, Malangen, falt ved panserskipet Eidsvolds torpedering ved Narvik 9.april 1940. Bildet ble tatt på havna kort tid før skipet gikk til Narvik.
 
 
 
Innholdsliste minnehefte:
 


torsdag 8. januar 2015

Velkommen til ny nettside

Balsfjord historielag har nå fått ny nettside. Det er denne siden vi kommer til å bruke i årene som kommer, så du kan like gjerne lagre adressen først som sist.
 
Under sidens overskrift finner du noen kategorier. Under "Lokal litteratur" vil det med tid og stunder komme en oversikt over publikasjoner med historisk interesse for Balsfjord og Malangen. Her trenger jeg nok litt hjelp, og tar svært gjerne imot innspill.
 
Under knappen "Nyheter fra historielaget" vil undertegnede legge ut små og store nyheter fra Balsfjord historielags aktiviteter og arrangementer.
 
Trykker du på "Årbok Malangen og Balsfjord" vil det være oppdaterte nyheter om siste års årbok. Her vil du også finne informasjon om hvordan du tar kontakt med redaktør, hvordan du sender inn bilder osv.
 
 
Under knappen "Årboka tidligere årganger" har jeg lagt ut alle tidligere årbøker fra og med 1979. En del av disse er til salgs, mens noen er utsolgt fra lager. Pris og informasjon står under hver årgang.
 
Så gjenstår det bare å si:
Send meg tips, tilbakemeldinger, spørsmål eller annet på mail:
 
 
 
Vennlig hilsen
Lill-Karin Nyland
redaktør årboka og styremedlem Balsfjord historielag
 
 
Her i "Mynten" holder Balsfjord historielag til. Huset ligger vis a vis Fjordmuseet på nedre Storsteinnes.
 

Hvordan sende stoff til årboka?

Balsfjord historielag får heldigvis tilsendt bilder, historier og utklipp til bruk i årboka. Det er viktig med bidrag, uten dem blir det ingen årbok.
Hvis du har lyst til å bidra med minner, bilder, egne skriverier og annet til årboka, tar du kontakt med redaktør på mail lill.elv@online.no eller telefon 91377490.
Vi tar imot håndskrevne manuskripter, avisutklipp, diplomer, bilder o.l. Alt som kan scannes kan sendes inn.
Vi tar selvsagt også imot elektroniske bilder og tekster skrevet på maskin.
Det du har levert til årboka, får du tilbake senest etter at årboka er trykket.
Og om du ønsker at en av oss i redaksjonen skal komme og ta opp intervju, gjør vi det også. Eller har du kanskje rett og slett et tips til oss, om saker som årboka bør omtale? Ta for all del kontakt.
Hvis ditt bidrag brukes, får du et gratiseksemplar av årboka som takk.
Vennlig hilsen
Lill-Karin Elvestad, redaktør

Årbok 2013

Årbok 2013 var på 132 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Lill-Karin Elvestad (Nyland).

Kan bestilles på:

Pris: 25,-


Forsidefoto: Bergneset sett fra Storsteinnes. Foto: Lill-Karin Nyland

Innhold 2013:


Årbok 2012

Årbok 2012 er på 132 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.

Kan bestilles på

Pris: 25,-Forsidebilde: Solnedgang over ytre Balsfjord. Foto: Villy Mortensen.
Innhold 2012:


Årbok 2011

Årbok 2011 er på 132 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.

Kan bestilles på mail:

Pris: 25,- Forsidefoto: Fra høyden over Sandsvika i Malangen. Foto: Gunnbjørg Davidsen.Innholdsliste 2011: 

Årbok 2010

Årbok 2010 var på 128 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.

Boka kan bestilles på:

Pris: 25,-


Forsidefoto: Balsfjorden sett fra Middagsbukt. Foto: Villy Mortensen
Innhold 2010:

Årbok 2009

Årbok 2009 var på 140 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.

Boka kan bestilles på

Pris: 25,-


Forsidefoto: Sommerdag i Karlsrudfjæra på Tennes. Foto: Nina Karlsrud Larsen.
Innholdsfortegnelse 2009:

Årbok 2008

Årbok 2008 var på 132 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.

Denne har historielaget på lager, og den kan bestilles på mail:
Pris: 25,-


Forsidebilde: Dette var en gang hjemmet til Lorentine og Anton Andersen, Skrean, Middagsbukt. Her bodde de med sine seks barn. Foto: Villy Mortensen.Innhold 2008:

Årbok 2007

Årbok 2007 var på 124 sider, utgitt av Balsfjord historielag. Redaktør var Anne O. Bjørkli.
 
Boka er dessverre utsolgt fra historielagets arkiv.
 
 
Forsidefoto: Trebåtenes tid er ikke helt forbi....Foto: Anne O. BjørkliInnhold 2007:

Årbok 2006

Årbok 2006 var på 112 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.

Boka kan bestilles på

Pris: 25,-


Forsidefoto: Vårstemning. Foto: Odd H. Skogan


Innhold 2006:

Årbok 2005

Årbok 2005 var på 130 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.

Boka kan bestilles på
lill.elv@online.no

Pris: 25,-


Forsidefoto: Parti fra fjellet ovenfor Josefvatn. Foto: Anne O. BjørkliInnholdsliste 2005:


Årbok 2004

Årbok 2004 var på 106 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne Bjørkli.

Boka kan bestilles på mail:
lill.elv@online.no

Pris: 25,-
  
 Forsidefoto: Augustkveld i Sandsvika, Malangen. Foto: Anne O. Bjørkli.


Innhold 2004:

Årbok 2003

 
Årbok 2003 var på hele 140 sider. Utgiver Balsfjord historielag, redaktør Anne O. Bjørkli.
 
Boka er dessverre utsolgt fra historielagets arkiv.
 
 
Forsidefoto: Høstens siste solstråler over Malangen kirke, som dette året hadde 150-årsjubileum. Foto: Gunnar Skogan.
 


Innholdsfortegnelse 2003:

Årbok 2002

Årbok 2002 var på 116 sider, utgiver Balsfjord historielag. Redaktør var Anne Bjørkli.

Historielaget har fortsatt noen av denne årgangen til salgs.
Kan bestilles på mail:
lill.elv@online.no

Pris: 25,-


Forsidefoto: Den gamle aldersheimen i Skutvik. Foto: Werna Myrslett.
Innhold 2002:


Årbok 2001

Årbok 2001 var på 108 sider. Utgiver var Balsfjord historielag, redaktør var Anne Bjørkli.

Boka er til salgs og kan bestilles på
lill.elv@online.no

Pris: 25,-


Forsidefoto: T 66 B Av Malangseidet på slipen på Holmenes. Foto: Asbjørn Sætran.
Innholdsliste 2001:

Årbok 2000

Årbok 2000 var på 92 sider, og redaktør var Anne Bjørkli.
Utgiver var Balsfjord historielag.

Kan bestilles på:
lill.elv@online.no

Pris: 25,-


Forsidefoto: Vinterstemning ved Holmenes. Foto: Arnt O. Horntvedt.


Innhold 2000:


Årbok 1999

Årbok 1999 feiret utgivelsens 20-årsjubileum. Den var på 100 sider, og Anne Bjørkli var nå redaktør. Utgiver var som vanlig historielaget.
 
Boka er dessverre utsolgt fra historielagets arkiv.
 
 
 
Forsidefoto: På tur til Halvorfjellet i Nordkjosbotn kan man passere denne "hundevalpen". Foto: Gunnar Ryan. 


Innholdsfortegnelse 1999:

Årbok 1998

Årbok 1998 er på 88 sider, utgitt av Balsfjord historielag. Werna Myrslett var redaksjonsnemndas leder.

Boka kan bestilles på mail til
lill.elv@online.no

Pris: 25,-


Forsidefoto: Sauer på frodig skogsbeite: Foto: Anne Bjørkli.


Innholdsfortegnelse 1998:


Årbok 1997

Årbok 1997 var på 76 sider. Den ble utgitt av historielagene i Malangen og Balsfjord, som nå var slått sammen under felles navn; kommunenavnet. Redaksjonsnemnda besto av seks personer, med Werna Myrslett øverst.

Denne årboka har historielaget rikelig av, og den selges for kun 25,-.
Kan bestilles på:
lill.elv@online.noForsidefoto: Fembøringen Salarøy av Tromsø, på besøk i Aursfjord 17. mai. Foto: Arne Pedersen. 


Innholdsfortegnelse 1997:


Årbok 1996

Årbok 1996 var på 68 sider, og utgiverne var som før historielagene i Malangen og Balsfjord. I redaksjonsnemnda satt ni personer, øverst på lista var Werna Myrslett.
 
Årgang 1996 er dessverre utsolgt fra historielagets arkiv.
 
 
Forsidefoto: Eldste og yngste deltager i Balsfjord på langs, Alfhild Gabrielsen (t.v.) og Marianne Hemmingsen.
 Innholdsfortegnelse 1996:

søndag 4. januar 2015

Årbok 1995

Årbok 1995 er på 76 sider, utgivere Malangen og Balsfjord historielag. Ni personer i redaksjonsnemda, med Werna Myrslett øverst.

Kan bestilles på:
lill.elv@online.no

 Pris: 25,-

Forsidefoto: Parti fra Tamokdalen. Foto: Anita Hillstad


Innhold 1995:

Årbok 1994

Årbok 1994 ble utgitt av historielagene i Malangen og Balsfjord, og var på 84 sider.
I redaksjonen satt ni personer, med Werna Myrslett øverst på lista.

Kan bestilles på:
lill.elv@online.no

 Pris: 25,-

Forsidefoto: Nordkjosbotn kirke, anno 1987. Foto: Øistein Hanssen.


Innholdsliste 1994:


Årbok 1993

Årboka for 1993 var på 72 sider, og som alltid utgitt av historielagene i Malangen og Balsfjord. I redaksjonsnemnda satt ni personer, Werna Myrslett øverst på lista.
Kan bestilles på mail:
lill.elv@online.no

 Pris: 25,-

Forsidefoto: R/S "Biskop Hvoslef" i Malangen. Foto Arne Pedersen.Innholdsfortegnelse 1993:


Årbok 1992

Årbok 1992 var på 80 sider. Historielagene i Malangen og Balsfjord ga den ut, og hele 11 personer var med i redaksjonsnemda. Øverst sto Odd Bjørklo.

Kan bestilles på
lill.elv@online.no

Pris: 25,-


Forsidefoto: Aspenes fotografert av Ola Røe.Innhold 1992:


Årbok 1991

Årbok 1991 var på 80 sider, og ble gitt ut av historielagene i Malangen og Balsfjord. Kulturkonsulent Aina Løhre var leder av redaksjonskomiteen.

Kan bestilles fra
lill.elv@online.no

Pris: 25,-


Forsidefoto: Frank Krogh som mestermannen under innspillinga av "Solens sønn og månens datter". Foto: Arne Pedersen. Innholdsliste 1991:

Årbok 1990

Årboka for 1990 var på 82 sider. Utgiver Malangen og Balsfjord historielag, i redaksjonsnemnda satt Aina Løhre som leder.
 
Historielaget har dessverre ikke denne årgangen på lager for videresalg.
 
 
 
Forsidefoto: Fra Forøya mot Andsnestindan. Bilde tatt av Ingvart Ingebrigtsen.
 
 
 
Innholdsfortegnelse 1990: