mandag 10. november 2014

Årboka for 2014 er ferdig trykket

10. november ble årboka hentet på trykkeriet, og i en uke fremover vil lag og foreninger få selge den. Deretter kommer den i butikkene lokalt i Balsfjord. Den er også til salgs på Bokhuset Libris, Tromsø, og Tromsø Libris.
Vi lover ei meget innholdsrik årbok på hele 140 sider! For å bestille kan du kontakte redaktøren på lill.elv@online.no


Balsfjord historielag og grunnlovsjubileet

21. september 2014 var en høytidelig dag i Balsfjord. Da ble nemlig fjøset etter grunnlovsutsending og balsfjording Henrik Larsen fredet av Riksantikvaren.
Dette ble gjort i en seremoni der blant annet Fylkesmann, Troms fylkeskommune, ordfører i Balsfjord, Troms historielag, Målselv historielag og mange flere var til stede.
Balsfjord historielag var selvsagt også representert, vi sto for serveringen i samarbeid med Troms historielag.
 
Det var riksantikvar Jørn Holme som overrakte de offisielle fredningsdokumenter til dagens eier av fjøset.
 
Konstituert fylkesmann Bård Pedersen taler foran det fredede fjøset. (Foto: Lill-Karin Nyland)
 
 
Og hvorfor ble så et fjøs fra 1814 (og enda tidligere) fredet? Jo, fordi Henrik Larsen var en av de tre første stortingsmenn, valgt i Tromsø 1. august 1814. Tre menn ble valgt fra Finnmarkens amt, i tillegg til bonden Henrik Larsen var det sogneprest i Hammerfest Niels Juel Drejer, og kystvernsjef og handelsmann Lorentz Peter Jessen.
Du kan lese en utfyllende artikkel om Henrik Larsen i Årbok for Malangen og Balsfjord 2014.
I tillegg finnes mer informasjon her:
 
 


Åpen dag på Mynten

26. juli 2014 hadde vi åpen dag på vårt klubblokale Mynten. Vi solgte kaffe og vafler, det ble holdt foredrag om Mynten, og vi solgte årbøker. Naturligvis kunne alle som ønsket det, se nærmere på den gamle sparebanken. Det ble en trivelig dag med mye gjester og historisk prat.
 
Vi planlegger flere åpne dager utover 2015!

Styret 2014

Styret for 2014 ser slik ut:

Tormod Løvli, leder. Telefon 915 20 215
Gunda Johansen, sekretær.
Asbjørn Bakken, styremedlem.
Lill-Karin Nyland, styremedlem og web-redaktør.
Karl-Anton Hanssen, kasserer.

Balsfjord historielag

Balsfjord historielag dekker hele Balsfjord kommune. Ei tid var det eget historielag i Malangen, men dette ble nedlagt på 2000-tallet, og slått sammen med Balsfjord.
 
Laget ble opprettet på slutten av 70-tallet, med det formål å:
 
- Skape lokalhistorisk interesse gjennom kurstiltak, foredrag, utstillinger, vandringer og lav-terskelaktiviteter.
- Støtte arbeidet med å utgi bygdebøker, slektsbøker og annen lokalhistorisk litteratur
- Arbeide for å bevare kulturminner, ved f.eks. innsamling av sagn, stedsnavn, folketoner, skikker, tradisjon, tro
- Arbeide for at kommunen engasjerer seg i historisk arbeid
- Arbeide for at lokalhistorie blir best mulig lagt til rette for skoleelever
 
 
Balsfjord historielag er så heldig å ha eget lokale, i et tømmerhus som trolig stammer fra 1870-årene. Huset har vært revet og flyttet flere ganger, blant annet har det stått i Nordkjosbotn og på Kvienjorda før det ble flyttet til Tennes.
Fra januar 1918 ble bygget tatt i bruk av Balsfjord sparebank, og fikk fra da av navnet "Mynten".
 
"Mynten" etter omfattende restaurering. (Foto: Gunnar Vangen)
 
 
Etter 1964 flyttet sparebanken til Storsteinnes, og Mynten ble etter dette brukt til blant annet bolighus og søndagsskole! Å få overta Mynten var faktisk historielagets første sak fra 1979, men det skulle ta mange år før flytting og restaurering ble virkelighet.
I 2008 ble det endelig fart i sakene, og bygget ble demontert, flyttet til Storsteinnes og nennsomt restaurert.
Vi kan i dag takke driftige krefter i historielaget for det flotte klubblokalet!
 
"Mynten" var i elendig forfatning på Tennes da historielaget tok fatt! (Foto: Gunnar Vangen)


I startgropa

 Etter å ha prøvd meg på redigering av nettside fra bunnen av, på eget domene, har jeg kommet frem til at det enkle ofte er det beste. Derfor ønsker jeg nå å bruke blogg som plattform for Balsfjord historielag.
Historielaget fortjener en nettside som er både oversiktlig og tilgjengelig, og som blir regelmessig oppdatert. Da jeg allerede er godt kjent med blogging, er det enklere å bruke denne plattformen i stedet for å bygge en nettside fra bunnen av.
 
Håper du følger med på veien!