tirsdag 25. august 2020

Krigen i Balsfjord og Malangen

Som kjent er det i år 80 år siden andre verdenskrig startet her i Norge, og 75 år siden freden kom. Dette ønsker Balsfjord og Malangen historielag å markere, og dette gjør vi særlig på to måter: 

Årboka 2020 vil ha mye krigsstoff, og 12. september kl. 1300 starter et Krigsminneseminar på Brennmoen bygdehus. Her samarbeider historielaget med både Universitetet i Tromsø, Midt-Troms museum og tidsvitner om et bredt program med viktige fortellinger fra krigen lokalt. Etter seminaret vil det være en lokal bildeutstilling med bilder fra krigen på Fjordmuseet, Storsteinnes.


Årboka: Årbok-komiteen tar fortsatt imot all slags stoff  og innspill, og særlig er vi interessert i krigs-stoff. Kontakt redaktør Lill-Karin Elvestad på lill.elv@online.no. 

Frist for levering til årboka er 15. september.


Krigsminneseminar: 12. september 2020, fra kl. 1300 til cirka 1900, vil det arrangeres et seminar med fokus på krigen på Brennmoen bygdehus. Som en følge av smitteverntiltak vil det være et begrenset antall plasser, og det er påmelding til Oddvar K. Skogli på 48050459, epost odskogli@online.no.

Frist for påmelding: fredag 4. september. 


Du kan lese mer om historielagets krigs-fokus i Nye Troms her: 

Ønsker seg bilder og historier fra krigen i Balsfjord

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar