onsdag 30. september 2020

Krigsminneseminaret i Balsfjord - en historisk dag

Krigsminneseminaret lørdag 12. september 2020 ble en minnerik og verdig opplevelse. På grunn av smittevernhensyn kunne vi ikke slippe inn mer enn 90 personer, så til sammen med styret og bygdelaget var det rundt 100 som deltok. Leder Oddvar Skogli åpnet seminaret, og holdt ett minutts stillhet for å minnes de falne i krigen.

Vi takker alle som kom, for gode tilbakemeldinger, og for økonomisk støtte fra SNN Samfunnsløftet.

På programmet sto følgende poster: 

Professor Stian Bones: Foredraget "Bak fronten. Balsfjord-området og krigen". 

Førsteamanuensis Marianne N. Soleim: Foredraget "Sovjetiske krigsfanger i Balsfjord 1941-1945 - leirsystem, behandling og ofre". 

Kristian Moldenæs: Bilen som fraktet konge og regjering (visning av bilen, foredrag). 

Kjetil Åkra: Flystyrten ved Sagelvvatnet.

Hans Fagertun og Arne Pedersen: Fortellinger fra tidsvitner. 

Morten Kasbergsen: Bildeforedrag "En krigshistorisk kjøretur fra Heia til Tromsø".

I tillegg var det noen fra publikum som delte minner og historier underveis.

Foredragene fra fagmiljøet ved Universitetet i Tromsø var interessante, og viste samtidig at det ikke har vært forsket mye på krigen i vårt område. Her er det mye upløyd mark! 

Stian Bones snakket om Balsfjordområdet og hva som særpreget det i krigsårene. Mye var jo selvsagt likt som alle andre steder, men noe skilte seg også ut. Balsfjord lå nært opptil strategiske områder i krigen, som for eksempel Lyngenlinja, og konge og regjering var samlet her de avgjørende dagene før de tok eksil til England. Riksvei 50, okkupantens hovedtrafikkåre, går gjennom Balsfjord, og det førte til at det var ekstra mye aktivitet her. I årboka for 2020 kan du lese utdrag fra Bones sitt foredrag.

Marianne N. Soleim har tatt doktorgrad på temaet sovjetiske krigsfanger. Hun poengterte at størstedelen av krigsfangene kom i anledning tyskernes tilbaketrekning fra Finland og Nord-Norge høsten 1944. Men det var også mange fangeleirer lokalt i Balsfjord og Malangen før den tid. I årets årbok kan du lese detaljerte tidsvitnefortellinger og artikler om fangeleirene. Vi har også sporet opp et intervju fra 1997, med en russerfange som klarte å rømme til Hamnvåg, og ble værende i Norge resten av sitt liv. Intervjuet ble gjort av Perspektivet museum. 

Kristian Moldenæs fra Midt-Troms museum lokket oss ut i frisk luft, og holdt et morsomt foredrag om bilen som fraktet blant annet statsminister Nygaardsvold da han oppholdt seg i Indre Troms. Det var også flott at Gunnar Nesset, sønnen til daværende bileier og sjåfør med samme navn, deltok på seminaret. Han fortalte om den gangen han fikk sitte på da faren skulle kjøre nettopp statsministeren. Den lille gutten fikk ei krone som belønning - og følte seg rik!

Etter en innledning om flytype og bakgrunn av Kjetil Åkra i Midt-Troms museum, var det tidsvitnet Hans Fagertun sin tur. Fagertun er en historieforteller av rang, og trollbandt publikum med sin detaljerte og livaktige fortelling. Det samme gjorde Arne Pedersen, som livet opp det hele ved også å ta med humoristiske anekdoter fra krigen. For dette temaet kan fort bli alvorstungt!

Til sist fikk vi se et underholdende bildeforedrag ved Morten Kasbergsen. Kasbergsen har opparbeidet seg et innholdsrikt arkiv med bilder og dokumenter fra andre verdenskrig, og bildene han presenterte var nye for de aller fleste.

Historielaget sørget for at foredragsholderne ble filmet. Vi vil komme tilbake til hvordan vi kan dele denne filmen, og slik sett sørge for at alle de som ikke fikk plass på Brennmoen, kan få en smakebit likevel.

Arrangementet ble omtalt i Nye Troms, artikkelen finner du her: Historisk krigsseminar

Til sist et bildedryss fra dagen (alle foto: (C) Lill-Karin Elvestad):Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar